top of page

LEKCJE ŚPIEWU

Zapraszam serdecznie na indywidualne lekcje śpiewu prowadzone  w Jaworskiej Akademii Muzyki, która ma swoją siedzibę  w ECMEN. Istnieje również możliwość poprowadzenia lekcji śpiewu w trybie online. 

Podczas zajęć skupiam się na :

- nauce bezpiecznego i świadomego korzystania z rejestrów głosu 

-wyrównaniu brzmienia głosu na przestrzeni całej skali

-ćwiczeniach oddechowych

-ćwiczeniach dykcyjnych i artykulacyjnych

-interpretacji wykonywanego repertuaru

-pomocy w doborze odpowiedniego repertuaru

-przygotowaniu prezentacji scenicznej i aktorskiej

-pracy z użyciem technik psychologicznych w radzeniu sobie ze stresem podczas wystąpień publicznych

-pomocy w przygotowaniu do konkursów wokalnych oraz przesłuchań

 Lekcje są skierowane do dzieci, młodzieży, jak również osób dorosłych. Do nauki śpiewu podchodzę w sposób kompleksowy jak również holistyczny. Istnieje możliwość konsultacji fonetycznej repertuaru w języku angielskim.

Zapisy na lekcje śpiewu oraz sekcje chórów są prowadzone pod numerem telefonu Jaworskiego Ośrodka Kultury : 

76 -870 -28 -78

Zapisy na zajęcia online są prowadzone pod numerem telefonu:

796-628-691

bottom of page